Pagament telemàtic de la taxa del joc
16/10/2014

A partir de la posada en producció del nou sistema de pagament electrònic, els subjectes obligats al pagament de la taxa del joc podran emplenar el formulari corresponent a la Seu electrònica de la Direcció General d'Ordenació del Joc i triar entre el pagament telemàtic o el pagament presencial a qualsevol entitat col·laboradora de l'AEAT.

En el primer cas, una vegada confeccionat i confirmat el formulari de pagament de taxes, se'n podrà fer el pagament de manera telemàtica a través de la passarel·la de pagaments del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant càrrec en compte d'una de les entitats o mitjançant pagament amb  targeta de crèdit. Recordeu que per formalitzar el pagament se us exigirà la utilització d'un certificat digital que asseguri que la persona que fa el pagament és la propietària del compte bancari o de la targeta de crèdit.

En cas d'optar pel pagament presencial, caldrà imprimir els justificants que facilita la Seu electrònica i procedir al pagament a través de qualsevol de les entitats col·laboradores de l'AEAT. Posteriorment, haureu de fer arribar al registre de la Direcció General d'Ordenació del Joc el justificant degudament validat per l'entitat bancària.

Per a més informació, premeu el següent enllaç

Temas relacionados: