5. Sistema de verificació d’identitat (SVJ) i Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc (RGIAJ)

Índex activitat DGOJ

Sistema de verificació d’identitat (SVJ) i Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc (RGIAJ)

 

 

Sistema de verificació d’identitat (SVJ)Torna a l’inici de la pàgina

Els controls d’accés al joc tenen per objectiu la protecció de col·lectius vulnerables, en especial els menors d’edat i els inscrits al Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc (RGIAJ). Com que tots dos col·lectius no poden accedir a jocs d’atzar, ja sigui per imperatiu legal, ja sigui per qüestió de salut pública o ja sigui per l’exercici d’una decisió individual, perquè una persona pugui accedir a qualsevol joc en línia és obligatori per als operadors fer un procés previ de verificació de la identificació del jugador i utilitzar mecanismes d’acreditació segurs. La DGOJ posa a disposició dels operadors de joc on-line els mitjans necessaris per fer de manera electrònica ambdues comprovacions:

Als efectes de facilitar als operadors la comprovació de la identitat dels participants, la DGOJ facilita a aquells un sistema de verificació d’identitat, basat en les dades contingudes al registre del Ministeri de l’Interior, que permet la verificació en temps real de les dades dels sol·licitants que facin servir per a la seva identificació el document nacional d’identitat (DNI) o el número d’identificació d’estrangers (NIE):

Sistema de verificació d’identitat
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Peticions de
verificació
1.700.000 2.433.820 2.642.095 3.960.035 3.925.557 3.808.309
Peticions de
verificació positives
42,5 % 58,24 % 68,52 % 84,71 % 73,71 % 76,94 %
Increment any
anterior
    8,56 % 49,88 % 3 % -3 %

 

Quant al nombre de consultes per part dels operadors de joc en relació amb l’ús del servei de verificació anterior o dels mitjans electrònics habilitats per a l’ús de la seu electrònica:

El nombre de consultes dels operadors de joc
 
  2015 2016 2017
Bústia de suport als operadors 303 268 193
Bústia seu electrònica/incidències 289 140 156
Consultes telefòniques     72
Total 592 408 421

 

Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc (RGIAJ)Torna a l’inici de la pàgina

D’altra banda, abans de permetre a un usuari l’accés al joc on-line l’operador de joc està obligat a comprovar la seva possible inscripció al RGIAJ, dependent de la DGOJ, que s’encarrega del seu funcionament i control. Aquest registre, en el qual es pot inscriure a petició pròpia o bé per resolució judicial, permet excloure la participació en els jocs que requereixin aquesta comprovació (tant no presencials com presencials) a tot el territori nacional. La inscripció en el RGIAJ es pot fer a través de la utilització d’un formulari presencial presentat en un registre públic de qualsevol Administració pública o a la mateixa seu electrònica de la DGOJ, i té efectes immediats quan es fa a través d’aquest mitjà. Per a informació detallada sobre el RGIAJ pot consultar la secció dedicada a aquest efecte al web de la Direcció General.

 

  •  Registre d’actius al tancament del períodeTorna a l’inici de la pàgina

L’evolució de les inscripcions al registre esmentat es pot consultar al gràfic següent, que mostra a continuació l’evolució del nombre d’altes:

 

 

Total de nombre d’altes fetes al RGIAJ a l’exercici
 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total d’altes

1.270

2.060

2.352

2.874

3.563

4.528

 

La distribució dels registres actius segons la comunitat autònoma d’origen es pot veure al gràfic següent i a la taula adjunta:

(premi a la imatge per visualitzar-la a mida completa)

CA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andalusia 29,46 29,79 29,83 29,70 29,38 28,37
Aragó 9,11 9,22 9,24 9,25 9,33 9,44
Astúries, Principat de 1,11 1,09 1,23 1,36 1,50 1,57
Balears, Illes 1,40 1,41 1,40 1,41 1,44 1,43
Canàries 1,83 1,83 1,78 1,75 1,77 1,87
Cantàbria 0,66 0,63 0,63 0,62 0,62 0,63
Castella-la Manxa 1,92 1,96 2,00 2,10 2,43 2,96
Castella i Lleó 5,33 5,49 5,58 5,63 5,60 5,70
Catalunya 8,20 8,00 7,78 7,67 7,68 7,70
Ceuta 0,17 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
Comunitat Valenciana 5,28 5,15 5,23 5,42 5,62 5,77
Extremadura 2,61 2,69 2,77 2,78 2,82 2,95
Galícia 1,63 1,77 1,88 2,11 2,25 2,41
Madrid, Comunitat de 19,65 19,46 19,35 19,09 18,86 18,45
Melilla 0,11 0,11 0,10 0,15 0,16 0,19
Múrcia, Regió de 2,83 2,79 2,73 2,72 2,66 2,96
Navarra, Comunitat Foral de 0,67 0,68 0,72 0,72 0,74 0,77
País Basc 1,71 1,65 1,77 1,81 1,74 1,75
Rioja, La 0,42 0,44 0,49 0,51 0,55 0,60
Sense dades de la CA 5,91 5,68 5,33 5,04 4,67 4,30

 

 

 

  • AltesTorna a l’inici de la pàgina

La distribució de les inscripcions segons la comunitat autònoma detallada a les sol·licituds d’inscripció corresponents es pot veure al gràfic següent i a la taula adjunta:

(premi a la imatge per visualitzar-la a mida completa)

CA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andalusia 12,51 29,81 27,38 24,84 24,02 16,87
Aragó 11,64 10,19 9,23 10,16 10,92 11,20
Astúries, Principat de 2,12 1,36 3,49 2,99 3,12 2,65
Balears, Illes 1,34 1,21 1,15 1,36 1,60 1,48
Canàries 1,89 1,80 1,32 1,46 2,19 2,89
Cantàbria 1,18 0,24 0,64 0,45 0,56 0,77
Castella-la Manxa 5,19 3,01 2,89 3,83 5,87 8,11
Castella i Lleó 4,72 8,35 7,19 6,51 5,98 6,65
Catalunya 3,46 4,08 4,72 6,09 7,30 7,64
Ceuta 0,16 0,10 0,21 0,21 0,45 0,22
Comunitat Valenciana 8,73 6,65 7,78 8,84 9,01 8,83
Extremadura 6,14 4,03 3,95 3,17 3,06 3,84
Galícia 5,35 3,83 3,61 4,84 3,73 3,62
Madrid, Comunitat de 21,72 14,27 16,88 14,93 15,10 14,42
Melilla 0,79 0,39 0,17 0,73 0,39 0,46
Múrcia, Regió de 3,54 2,91 2,42 3,10 2,53 5,43
Navarra, Comunitat Foral de 1,57 1,17 1,28 1,08 1,12 1,06
País Basc 4,41 4,76 4,38 3,31 1,43 2,01
Rioja, La 2,40 1,12 1,11 1,36 1,32 1,17
Sense dades de la CA 1,10 0,73 0,21 0,77 0,31 0,66

 

Quant a la distribució per sexes i edats, els resultats acumulats històrics són els següents:

Percentatge d’altes al RGIAJ tenint en compte el sexe del sol·licitant
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Homes 74,20 % 73,35 % 75,93 % 78,58 % 80,49 % 82,34 %
Dones 25,80 % 26,65 % 24,07 % 21,42 % 19,51 % 17,66 %

 

 

  • Altes de persones amb registre anterior (reincidents)Torna a l’inici de la pàgina

Les dades més rellevants sobre aquells que es tornen a inscriure al RGIAJ, i en concret el temps en què la inscripció anterior va ser vigent previ a la nova sol·licitud, així com el temps que va transcórrer entre la sol·licitud de baixa i la nova sol·licitud d’inscripció són els següents:

 

Percentatge d’altes reincidents
 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Percentatge d’altes reincidents sobre el total d’altes de l’exercici

9,21

8,69

8,80

9,53

9,63

9,78

 

 

 

Quant a l’anàlisi en relació amb l’edat o el sexe dels reincidents, trobem les dades següents:

 

Percentatge de reincidents al RGIAJ tenint en compte el sexe del sol·licitant
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Homes 64,10 % 58,66 % 68,60 % 74,45 % 78,43 % 76,98 %
Dones 35,90 % 41,34 % 31,47 % 25,55 % 21,57 % 23,02 %

 

 

  • BaixesTorna a l’inici de la pàgina

L’evolució de les sol·licituds de baixa per a cada un dels exercicis es pot consultar al gràfic següent:

 

Total nombre de baixes fetes al RGIAJ a l’exercici
 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total baixes

662

750

640

841

972

1.159

 

La distribució de les baixes segons la comunitat autònoma detallada a les sol·licituds de baixa corresponents es pot veure al gràfic següent i a la taula adjunta:

(premi a la imatge per visualitzar-la a mida completa)

 

CA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andalusia 23,56 16,4 18,91 18,19 21,5 16,13
Aragó 12,24 7,33 8,13 12,01 12,24 12,68
Astúries, Principat de 2,72 2,40 2,66 2,02 2,26 3,45
Balears, Illes 0,91 0,53 0,78 0,83 0,82 1,90
Canàries 3,78 1,73 2,34 2,26 2,57 2,50
Cantàbria 0,15 0,67 0,63 0,71 0,21 0,86
Castella-la Manxa 2,57 3,20 3,13 3,92 3,19 5,87
Castella i Lleó 6,34 6,80 7,50 6,90 8,13 6,21
Catalunya 4,23 5,60 7,19 6,42 6,07 6,82
Ceuta 0,00 0,40 0,31 0,36 0,51 0,26
Comunitat Valenciana 13,44 14,53 10,94 9,39 11,01 12,60
Extremadura 2,57 3,07 3,13 3,69 2,16 2,42
Galícia 2,42 2,13 2,34 2,50 2,57 1,98
Madrid, Comunitat de 13,29 12,93 16,25 15,10 13,58 15,96
Melilla 0,76 0,93 0,94 0,12 0,51 0,35
Múrcia, Regió de 3,63 4,67 4,38 4,16 4,22 2,93
Navarra, Comunitat Foral de 1,96 1,47 0,94 1,66 1,34 1,12
País Basc 3,63 12,4 5,47 5,35 3,19 2,50
Rioja, La 1,21 1,33 0,47 2,50 1,75 1,38
Sense dades de la CA 0,60 1,47 3,59 1,90 2,16 2,07

 

En relació amb les dades més rellevants sobre aquestes sol·licituds de baixa i, en concret, el temps en què la inscripció va ser vigent:

 

Quant a l’anàlisi en relació amb el sexe o l’edat dels sol·licitants de baixa, trobem les dades següents:

 

Percentatge de sol·licitants de baixa al RGIAJ tenint en compte el sexe
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Homes 68,43% 62,40% 70,78% 70,51% 75,21% 76,90%
Dones 31,57% 37,60% 29,22% 29,49% 24,79% 23,10%

 

Índex activitat DGOJ