Taxa de joc

A l'empara de l'Ordre de 4 de juny de 1998, per la qual es regulen determinats aspectes de la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la Hisenda Pública, podeu confeccionar l'imprès per a l'abonament de la taxa de joc a la Seu electrònica d'aquesta Direcció General a través del  següent enllaç procediments i serveis.

  • Una vegada confeccionat i confirmat el formulari de pagament de taxes, en podreu fer el pagament de manera telemàtica (Resolució de 20 de juny de 2014, de la Subsecretaria) a través de la passarel·la de pagaments del Ministeri d'Hisenda, mitjançant càrrec en compte d'una de les entitats adherides al pagament de taxes amb càrrec en compte, o mitjançant pagament amb targeta de crèdit de les entitats adherides al pagament de taxes mitjançant targeta.
  • També podreu fer el pagament de manera presencial a  qualsevol entitat col·laboradora de l'AEAT, imprimint des de la mateixa Seu el model 790. CADA FORMULARI 790 CONSTA DE 3 CÒPIES I ÉS ÚNIC I IDENTIFICAT AMB UN NÚMERO DE JUSTIFICANT CONCRET. PER TANT, SI VOLEU FER UN ALTRE PAGAMENT, L'HAUREU DE TORNAR A CONFECCIONAR A LA SEU (NO EN FEU FOTOCÒPIES EN CAP CAS).
  • Als efectes de poder validar el pagament de la taxa per la gestió administrativa del joc (Model 790 Codi 099), en el cas d’haver efectuat el pagament a través de l’entitat col·laboradora de l’AEAT, es requereix la presentació de l’original de l’exemplar per a l’Administració en el Registre d’aquesta Direcció General (carrer Atocha núm. 3, planta baixa, 28012 MADRID).
  • Es considera pagament presencial el que s’ha efectuat a través de les pàgines web de les entitats col·laboradores de l’AEAT, per la qual cosa, en aquests casos, cal presentar igualment l’original de l’exemplar per a l’Administració al Registre d’aquesta Direcció General (carrer Atocha núm. 3, planta baixa, 28012 MADRID).

Liquidacion de la taxa de jòc