4. Publicitat del joc: acord de corregulació Codi de conducta sobre comunicacions comercials de les activitats de joc

Índex activitat DGOJ

Publicitat del joc: acord de corregulació Codi de conducta sobre comunicacions comercials de les activitats de joc

Per a informació detallada sobre el Consell de Polítiques de Joc pot consultar la secció dedicada a aquest efecte al web de la Direcció General.

L’activitat històrica presentada per Autocontrol als informes anuals corresponents en relació amb la publicitat de les activitats de joc és la següent:

Consultes prèvies de publicitat de les activitats de joc
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Consultes prèvies 529 506 784 752 754
% positives 85,4 % 89,7 % 78,6 % 83,90 % 78,8 %
% modificacions 9,9 % 9,9 % 17,9 % 15,0 % 20,7 %
% negatives 0,4 % 0,4 % 3,6 % 1,1 % 0,5 %

 

  • Positives: no es van apreciar inconvenients al contingut dels anuncis
  • Modificacions: s’ha recomanat introduir canvis a l’anunci
  • Negatives: es desaconsella la difusió de l’anunci

 

Quant a les resolucions del Jurat de la Publicitat, els valors històrics són els que es mostren a continuació:

Resolucions del Jurat de la Publicitat
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Estimació 4 0 1 2 1
Estimació parcial 2 0 1 1 1
Desestimació 3 2 4 5 0
Total 9 2 6 8 2

 

Índex activitat DGOJ