Kit de desenvolupament per facilitar l'ús de les funcionalitats del DNIe en dispositius mòbils

En aquesta secció la DGOJ, en col·laboració amb la FNMT i el Cos Nacional de Policia, posa a la disposició dels operadors de joc amb habilitació per comercialitzar joc online al territori espanyol un joc d'utilitats que facilita la implantació de l'ús del DNI electrònic per a la identificació de l'usuari en les seves plataformes de joc.

El kit, que es posa a disposició sense cap cost, inclou documentació i exemples sobre la forma d'implementar en aplicacions mòbils l'ús del DNI electrònic para:

  • Extreure les dades d'identificació del DNI.
  • Verificar si el ciutadà és major d'edat.
  • Verificar la caducitat dels certificats.

Descarrega kit DNIe

DATA última versió: 04/03/2019
Versió DNIeDroid inclosa: v2.2

El kit es basa en el component DNIeDroid, middleware dissenyat per a la comunicació amb el DNI electrònic. En la seva última versió implementa la interfície sense contactes via NFC amb el qual funciona el DNIe en la seva versió 3.0 i el suport per a estructura de documents de viatge. El paquet que es posa a disposició inclou la llibreria DNIeDroid, un manual d'integració per a desenvolupadors, documentació en format Javadoc i un projecte en Android Studio amb un exemple d'integració.

En qualsevol cas a la web del DNI electrònic estan disponibles tant el codi font de diverses aplicacions mòbils d'exemple basades en el component DNIeDroid com a documentació explicativa per a desenvolupadors en la seva secció Códi Font de les aplicacions.

Mitjançant aquesta iniciativa es contribueix a facilitar la correcta identificació dels participants en les plataformes de joc online, i per tant a reforçar els mecanismes de seguretat i protecció dels drets dels menors i altres sectors vulnerables, minimitzant els riscos associats a la suplantació d'identitat i impulsant l'ús en dispositius mòbils d'un element clau d'identificació segura com és el DNI electrònic.

A fi de poder resoldre els dubtes que puguin derivar-se de la utilització d'aquest material, es poden dirigir les mateixes a la bústia de correu dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es.