Kit de desenvolvemento para facilitar o uso das funcionalidades do DNIe en dispositivos móbiles

Nesta sección a DGOJ, en colaboración co FNMT e o Corpo Nacional de Policía, pon a disposición dos operadores de xogo con habilitación para comercializar xogo en liña no territorio español un kit de utilidades que facilita a implantación do uso do DNI electrónico para a identificación do usuario nas súas plataformas de xogo.

O kit, que se pon a disposición sen ningún custo, inclúe documentación e exemplos sobre a forma de implementar en aplicacións móbiles o uso do DNI electrónico para:

  • Extraer os datos de identificación do DNI.
  • Verificar se o cidadán é maior de idade.
  • Verificar a caducidade dos certificados.

Descarga kit DNIe

Data última versión: 04/03/2019
Versión DNIeDroid incluída: v2.2

O kit baséase no compoñente DNIeDroid, middleware deseñado para a comunicación co DNI electrónico. Na súa última versión implementa a interface sen contactos vía NFC co que funciona o DNIe na súa versión 3.0 e o soporte para estrutura de documentos de viaxe. O paquete que se pon a disposición inclúe a libraría DNIeDroid, un manual de integración para desenvolvedores, documentación en formato Javadoc e un proxecto en Android Studio cun exemplo de integración.

En calquera caso na web do DNI electrónico están dispoñibles tanto o código fonte de varias aplicacións móbiles de exemplo baseadas no compoñente DNIeDroid como documentación explicativa para desenvolvedores na súa sección Código Fonte das aplicacións.

Mediante esta iniciativa contribúese a facilitar a correcta identificación dos participantes nas plataformas de xogo en liña, e por tanto a reforzar os mecanismos de seguridade e protección dos dereitos dos menores e outros sectores vulnerables, minimizando os riscos asociados á suplantación de identidade e impulsando o uso en dispositivos móbiles dun elemento crave de identificación segura como é o DNI electrónico.

Ao obxecto de poder resolver as dúbidas que poidan derivarse da utilización deste material, pódense dirixir as mesmas á caixa de correos de correo dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es.