Informe de actividade da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo

 

  1. Licenzas e Autorizacións de xogo da DGOJ
  2. O control da actividade do xogo
  3. Expedientes sancionadores
  4. Publicidade do Xogo: Acordo de corregulación. Código de Conduta sobre Comunicacións Comerciais das Actividades de Xogo
  5. Sistema de Verificación de Identidade (SVJ) e Rexistro Xeral de Interdicións de Acceso ao Xogo (RGIAJ)
  6. Información, Transparencia e Bo Goberno