Xogo

Xogo é a actividade na que, co fin de obter premio, se arrisca diñeiro ou outros obxectos economicamente avaliables sobre resultados futuros e incertos dependentes, nalgunha medida, do azar e con independencia de que predomine neles o grao de destreza dos xogadores.
 
A Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, regula basicamente a actividade de xogo de ámbito estatal realizada a través de canles electrónicas, informáticas, telemáticas e interactivas na que os medios presenciais teñen un carácter accesorio, correspondendo á Dirección Xeral de Ordenación do Xogo a súa autorización, supervisión e control co obxecto de garantir o axeitado funcionamento do sector e a protección dos participantes e grupos vulnerables.