Consello Asesor de Xogo Responsable

 Creación

 Representantes

Composición do Consello Asesor de Xogo Responsable (PDF, aprox. 167 Kb) - 21 de decembro de 2020

Reunións:

I Foro Español de Xogo Responsable