Consello Asesor de Xogo Responsable

 Creación

 Representantes

Composición do Consello Asesor de Xogo Responsable (PDF, aprox. 166 Kb) - 23 de novembro 2022

Reunións:

I Foro Español de Xogo Responsable