4. Publicidade do Xogo: Acordo de corregulación. Código de Conduta sobre Comunicacións Comerciais das Actividades de Xogo

Índice actividade DGOJ

Publicidade do Xogo: Acordo de corregulación. Código de Conduta sobre Comunicacións Comerciais das Actividades de Xogo

Para información detallada sobre o Consello de Políticas de Xogo, pode consultar a sección dedicada para tal efecto na web da Dirección Xeral.

A actividade histórica presentada por Autocontrol nos correspondentes informes anuais en relación coa publicidade das actividades de xogo é a seguinte:

Consultas previas publicidade das actividades de xogo
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Consultas previas 529 506 784 752 754
% Positivas 85,4% 89,7% 78,6% 83,90% 78,8%
% Modificacións 9,9% 9,9% 17,9% 15,0% 20,7%
% Negativas 0,4% 0,4% 3,6% 1,1% 0,5%

 

  • Positivas, (non se apreciaron inconvenientes ao contido dos anuncios)
  • Modificacións, (recomendouse introducir cambios no anuncio)
  • Negativas, (desaconséllase a difusión do anuncio)

 

En canto ás resolucións do xurado da publicidade, os valores históricos son os que se mostran a continuación:

Resolucións do xurado da publicidade
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Estimación 4 0 1 2 1
Estimación Parcial 2 0 1 1 1
Desestimación 3 2 4 5 0
Total 9 2 6 8 2

 

Índice actividade DGOJ