Informe d’activitat de la Direcció General d’Ordenació del Joc

 

  1. Llicències i autoritzacions de joc de la DGOJ
  2. El control de l’activitat del joc
  3. Expedients sancionadors
  4. Publicitat del joc: acord de corregulació Codi de conducta sobre comunicacions comercials de les activitats de joc
  5. Sistema de verificació d’identitat (SVJ) i Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc (RGIAJ)
  6. Informació, transparència i bon govern