Participants

Joc és l'activitat en què, a fi d'obtenir un premi, s'arrisquen diners o altres objectes econòmicament avaluables sobre resultats futurs i incerts dependents, d'alguna manera, de l'atzar i amb independència que hi predomini el grau de destresa dels jugadors.