Pagamento telemático da taxa do xogo
16/10/2014

A partir da posta en produción do novo sistema de pagamento electrónico, os suxeitos obrigados ao pagamento da taxa do xogo poderán cumprir o correspondente formulario na sede electrónica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo e elixir entre o pagamento telemático ou o pagamento presencial en calquera entidade colaboradora da AEAT.

No primeiro caso, unha vez confeccionado e confirmado o formulario de pagamento de taxas, poderase proceder a realizar o pagamento desta de forma telemática a través da pasarela de pagamentos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, mediante cargo en conta dunha das entidades ou mediante pagamento mediante  tarxeta de crédito. Recorde que para formalizar o pagamento se lle esixirá a utilización dun certificado dixital que asegure que a persoa que realiza o pagamento é o propietario da conta bancaria ou da tarxeta de crédito.

No caso de optar polo pagamento presencial, deberase imprimir os xustificantes que facilita a sede electrónica e proceder ao pagamento a través de calquera das entidades colaboradoras da AEAT. Posteriormente deberá facer chegar ao rexistro da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo o xustificante debidamente validado pola entidade bancaria.

Para máis información, prema a seguinte ligazón

Temas relacionados: