Estratègia de joc responsable a Espanya 2013

La Direcció General d'Ordenació del Joc anuncia l'aprovació de l'Estratègia de joc responsable per a Espanya, que ha disposat del suport unànime de tots els membres del Consell Assessor de Joc Responsable.

L'Estratègia de joc responsable neix d'una iniciativa de la DGOJ, llançada el novembre de 2012, que proposava la creació d'un Consell Assessor de Joc Responsable integrat per representants de tots els estaments relacionats amb el joc i la ludopatia, consistent en representants de la indústria, tant en l'àmbit presencial com en línia, de les associacions d'ajuda als afectats per l'addicció al joc, experts en tractament de l'addicció al joc, centres universitaris i reguladors autonòmics, la primera tasca dels quals consistia a assessorar l'Administració en l'elaboració d'una estratègia de joc responsable per minimitzar els possibles efectes negatius produïts pel joc.

El febrer de 2013 es va constituir aquest Consell Assessor de Joc Responsable, que ha estat treballant en l'elaboració de l'estratègia ara aprovada.

Aquesta estratègia cobreix diverses àrees d'actuació, investigació del fenomen de l'addicció al joc, sensibilització de la societat sobre el problema, prevenció a través de diverses actuacions i, finalment, una coordinació dels tractaments dels mecanismes d'assistència sanitària als afectats.

De començament immediat, l'estratègia aprovada preveu la creació d'una pàgina web de joc responsable que serveixi d'informació, orientació i suport als afectats i als seus familiars, l'establiment d'un telèfon d'assistència a possibles afectats a escala nacional i la realització d'un estudi sobre l'addicció al joc a Espanya, inclosos els factors que hi incideixen i els mecanismes de prevenció. La DGOJ assumeix immediatament la tasca de definir l'avenç en aquestes tres accions, amb la finalitat que el Consell Assessor de Joc Responsable, en la pròxima reunió, en consideri els detalls d'execució.

Document "Estratègia de joc responsable a Espanya 2013"