Comunicació sobre modificacions de verificació de jugadors
20/05/2013

 

La Direcció General d'Ordenació del Joc introduirà una sèrie de millores als serveis web de verificació de jugadors. Bona part d'aquestes millores han estat sol·licitades pels operadors de joc.

 

L'objecte d'aquest document és descriure a alt nivell les millores a incorporar i el calendari aproximat d'implantació d'aquestes, i establir quin és l'endpoint i el wsdl del servei amb suport en cada moment i el termini de cessament del servei de la versió antiga.

Baixar document