Comunicación sobre modificacións de verificación de xogadores
20/05/2013

 

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo vai introducir unha serie de melloras nos Servizos Web de Verificación Xogadores. Boa parte destas melloras foron solicitadas polos Operadores de Xogo.

 

O obxecto deste documento é describir a alto nivel as melloras a incorporar e o calendario aproximado de implantación destas, establecendo cal é o endpoint e wsdl do servizo con soporte en cada momento e o prazo de cesamento do servizo da versión antiga.

Descargar documento