Modificació diverses ordres ministerials relatives a diferents tipus de jocs.