Modificación diversas ordes ministeriais relativas a distintos tipos de xogos.