Comunicació Homologació Sistemes Técnics
12/04/2013

La Direcció General d'Ordenació del Joc ha dictat les resolucions d'homologació dels sistemes tècnics de joc corresponents a 51 operadors, la qual cosa converteix en definitives les llicències de joc atorgades el juny de 2012, llicències que tindran una validesa de 10 anys. Dos operadors han renunciat voluntàriament a les seves llicències.

L'homologació dels sistemes tècnics de joc acredita el compliment dels requeriments exigits en la normativa per a la realització d'activitats de joc a Espanya. L'homologació s'ha basat en els informes de certificació dels sistemes de joc dels operadors emesos per entitats designades per la Direcció General d'Ordenació del Joc.

Els sistemes tècnics de joc consisteixen en els components, el maquinari i el programari utilitzats pels operadors per a la prestació i el subministrament dels serveis de joc.

Les homologacions i les llicències definitives concedides són complementàries a les competències d'autorització, inspecció, control i, si escau, sanció previstes a la Llei 13/2011, de regulació del joc.

Temas relacionados: