Esborrany de Resolució de garanties
22/09/2014

Esborrany de Resolució de la DGOJ per la qual s'aprova la disposició que desenvolupa les garanties.

NOTA: El termini per formular observacions a aquesta Resolució acaba el 30 de setembre de 2014.

NOTA: Les observacions que es formulin a aquest esborrany es remetran a la Subdirecció de Gestió i Relacions Institucionals de la DGOJ. Bústia of. Subdirecció General de Gestió i Relacions Institucionals

 

Temas relacionados: