Borrador de Resolución de Garantías
22/09/2014

Borrador de Resolución da DXOX pola que se aproba a disposición que desenvolve as garantías.

NOTA: O prazo para formular observacións a esta resolución finaliza o 30 de setembro de 2014.

NOTA: As observacións que se formulen ao devandito borrador remitiranse á Subdirección de Xestión e Relacións Institucionais da DXOX. Caixa de correo Of Subdirección Xeral de Xestión e Relacións Institucionais

 

Temas relacionados: