Servei web de verificació de jugadors (SVJ)

Servei web de verificació de jugadors (SVJ):

Consulta alternativa al Registre General d'Interdiccions d'Accés al Joc