Promoció del procediment de convocatòria de llicències generals de joc