Fòrum Espanyol de Joc Responsable
05/04/2013
I Foro Español de Juego Responsable

El dia 5 d'abril de 2013, la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat i la Secretaria d'Estat d'Hisenda van convocar el primer Fòrum Espanyol de Joc Responsable.

 

Des de l'entrada en vigor de la Llei 13/2011, de regulació del joc, les administracions públiques tenen l'ordre de contribuir a assolir-ne els principals objectius, que són "el manteniment de l'ordre públic, la prevenció de les conductes addictives, la protecció dels menors i la salvaguarda dels drets dels participants". En definitiva, el principal objectiu de la Llei és el de la protecció: protecció dels usuaris, protecció dels menors, protecció dels grups vulnerables.

 

Per això, s'ha llançat la Iniciativa de joc responsable per a Espanya dirigida a assegurar el compliment homogeni dels requisits de protecció per tots els operadors de joc i a aconseguir el disseny d'una estratègia sectorial conjunta de joc responsable. Es tracta, en definitiva, d'un esforç integrat entre administracions públiques i operadors que permeti més eficàcia a l'hora de minimitzar els possibles danys que el joc pugui produir a la societat.

 

La creació d'un Consell Assessor de Joc Responsable format per representants de la indústria del joc, de les associacions d'afectats per l'addicció al joc i per experts en la problemàtica del joc ha estat un primer pas en el disseny d'una estratègia comuna de joc responsable.

 

El Fòrum Espanyol de Joc Responsable pretén ser un instrument de sensibilització en un moment en què l'oferta i la publicitat del joc són més presents i ubiqües en la nostra societat. El Fòrum és també una invitació a la societat en conjunt, a les institucions i als operadors a participar en la reflexió sobre la millor estratègia de joc responsable a seguir.

 

El Fòrum s'estructura en tres apartats. En el primer, diferents operadors de joc tant presencial com en línia debatran sobre les respostes que aquests ofereixen davant els problemes que eventualment puguin detectar en determinats jugadors. En el segon apartat, diferents actors de la societat civil debatran sobre la incidència dels problemes del joc i dels mecanismes de prevenció i tractament. En el tercer i últim apartat, s'analitzarà l'impacte de les activitats de promoció i patrocini per part dels operadors de joc i les seves repercussions socials.

 

El joc responsable és, sens dubte, una tasca de tots, de tota la societat i, en particular, dels reguladors i dels operadors del sector del joc. El repte conjunt és el d'aconseguir establir els mecanismes més efectius de protecció per a tota la població espanyola en risc, independentment del joc en què participin, de si ho fan de manera presencial o en línia i de la comunitat autònoma on visquin. Una estratègia compartida permetrà oferir una veritable protecció als col·lectius vulnerables i als ciutadans en general.

 

Programa I Fòrum Espanyol de Joc Responsable

Temas relacionados: