Nota explicativa fons participants a domini <<.com>>