Resolucións da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo

 Resolucións:

 

Resolucións sobre procedementos Volve ao comezo da páxina

 

Resolucións de carácter internacional Vuelve al inicio de la página

 

Resolucións de desenvolvemento normativo Volve ao comezo da páxina

 

Resolucións de carácter técnico Volve ao comezo da páxina

 

Resolucións sobre xogo responsable Volve ao comezo da páxina

 

Resolucións por cesamento de actividade Volve ao comezo da páxina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolucións derrogadas e documentación obsoleta Volve ao comezo da páxina