Nova versión CAI-REST
01/03/2013

Consulta Alternativa ao Rexistro Xeral de Interdicións de Acceso ao Xogo