6. Informazioa, Gardentasuna eta Gobernu Ona

Informazioa, Gardentasuna eta Gobernu Ona

JAZNren jarduera aurkibidea

 

ErreklamazioakItzuli orrialde hasierara

Izandako erreklamazioak zein joko motari zegozkien agertzen dira ondoren, bereizita:

Jokoari buruzko erreklamazioak
 
Erreklamazioak 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Loteria lagunarteak 9 12 26 15 15 12
Online apustuak 11 74 30 61 67 66
SELAEren eta ONCEren loteriak 1 2 1 4 8 10
Kasinoak, Pokerra eta Bingoa online 1 13 10 8 10 6
Ausazko makinak online 0 0 0 8 2 4
Besterik 7 3 0 21 22 31
Guztira 29 104 67 117 124 129

 

Ondorengo grafikoetan, erreklamazioen arrazoiak eta horien zenbatekoen tramuak agertzen dira banatuta:

(sakatu irudian tamaina osoan ikusteko)

 

Erreklamazioak zenbatekoen tramuaren arabera
 
Erreklamatutako zenbatekoa 2015 2016 2017
0-125 € 28 27 22
126 - 500 € 31 21 23
501 - 1000 € 15 9 16
> 1.000 € 26 26 36
Zehaztu gabeko zenbatekoa / Zenbatekorik ez 17 41 32
Erreklamazioak, guztira 117 124 129

 

Eskaerak eta jakinarazpenakItzuli orrialde hasierara

Erregistratutako eskaerak
 
  2014 2015 2016 2017
Pertsona juridikoen eskaerak        

Elektronikoak

408 788 1.125 1.795
Herritarren eskaerak 2.986 4.376 5.460 6.657

Elektronikoak

173 273 344 508

Mistoak1

57 22 80 120

Paperean

2.756 4.081 5.036 6.029

1 Eskaera mistoak Zuzendaritza Nagusiaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen inprimaki elektronikoaren bidez betetzen dira, baina eskuz sinatu eta aurrez aurreko erregistro batean aurkezten dira.

 

Egindako jakinarazpen eta komunikazioak
 
  2014 2015 2016 2017
Jakinarazpen elektronikoak 1.274 1.227 1.154 1.810

Pertsona juridikoei zuzenduak

1.232 1.203 1.141 1.797

Herritarrei zuzenduak

42 24 13 13
Posta bidezko jakinarazpenak 108 1.013 912 762

Pertsona juridikoei zuzenduak 1

48 523 421 55

Herritarrei zuzenduak

60 490 491 707
Posta bidezko komunikazioak 2.753 4.246 5.004 6.161

Pertsona juridikoei zuzenduak1

32 59 11 25

Herritarrei zuzenduak

2.721 4.187 4.993 6.1362

Pertsona juridikoei ezarria zaien arren administrazio publikoekin izan beharreko harremanak nahitaez bitarteko elektronikoen bidez egitea, interesdunak ez badu aurretik harremanik izan JAZNekin posta arruntaz egingo da lehen jakinarazpen edo komunikazioa, eta bertan azalduko zaio modu elektronikoan egin beharko dituela dagokion prozeduratik eratorritako gainerako komunikazioak. Beste aldetik, beste administrazio publikoekin harremana paperaren bidez izango da horien helmuga den administrazio unitatea ez denean Erregistroen Interkonexiorako Sisteman (EIS; gaztelaniaz, SIR) sartuta.

Eskaera mistoak Zuzendaritza Nagusiaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen inprimaki elektronikoaren bidez betetzen dira, baina eskuz sinatu eta aurrez aurreko erregistro batean aurkezten dira.

 

Elektronikoki aurkeztuta eskaera multzoaren xehetasuna ondorengo koadroan azaltzen da:

Elektronikoki izapidetutako eskaerak
 
Izapideak 2014 2015 2016 2017
Pertsona fisikoei zuzendutako izapideak
Jokorako Sarbideko Interdikzioen Erregistro Orokorrean izen-ematea, aldaketa edo baja eskatzea 141 197 261 379
Jokorako Sarbideko Interdikzioen Erregistro Orokorrean egoera-ziurtagiria eskatzea 12 22 27 41
Joko-operadoreei Lotutako Pertsonen Erregistroan egoera-ziurtagiria eskatzea     0 1
Lizentzia eta ondorengo mantentzea eskatzeko izapideak
Lizentzia Orokorrak eskatzea 27     3
Joko-lizentzia Bereziak eskatzea. 67 11 14 24
Jokorako sistema teknikoa homologatzeko eskaera   15 12 9
Jokorako sistema teknikoan aldaketa esanguratsua egiteko eskaera     93 206
Jokorako sistema teknikoan  aldaketa esanguratsua egiteko eskaera ezohiko segurtasun larrialdiagatik     2  
Joko Operadoreak JAZNri igorritako Jakinarazpen Tasatuak   205 116 121
Lizentzien Erregistro Orokorretik, Operadoreei Lotutako Erregistrotik eta beste informazio gehigarri batetik datuak jaistea     16 18
Joko-operadoreei Lotutako Pertsonen Erregistroan izen-ematea, ezeztatzea edo aldatzea operadorearen eskariz     26 24
Lizentziadun operadoreek aldiro informazioa emateko izapideak
Hiruhileko jarduerako datuen aurkezpena 91 135 160 172
Seihileko informazio ekonomikoaren aurkezpena 47 66 36  
Urteko informazio ekonomikoaren aurkezpena       41
Urteko kontuak, kudeaketa- eta auditoria-txostenak 21 35 44 51
Blokeatutako edo baliogabetutako kontuen komunikazioa     133 184
Jokoaren sistema teknikoaren aldaketei buruzko hiruhileko txostenen aurkezpena 87 112 160 191
Noizbehinkako jokoaren eta bidaiari-ontzien jolas-makinen izapideak
Noizbehinkako Jokoaren (Zozketak) Baimen eskaera     11 26
Baimendutako Itsasontzietan Jolas-makinak Jartzeko eskaera     0 18
Bidaiarien Linea Erregularreko Itsasontzien Baimenen eskaera     7 7
Erabilera orokorreko izapideak
Informazio errekerimendua 13/2011 Legearen esparruan 3 5 3 2
Abiarazia den espediente batean informazioa txertatzea 84 218 28  
JAZNren aurrean aurkeztutako errekurtsoak     1 2
JAZNri egindako komunikazio generikoak     284 729
Jokoari buruzko salaketak eta erreklamazioak 1 40 35 54
Guztira 581 1.061 1.469 2.303

 

Kontsultak eta iradokizunakItzuli orrialde hasierara

Zuzendaritza Nagusiaren egoitza elektronikoan dagokion zerbitzuaren bidez erantzuna emandako kontsulta eta iradokizun kopurua honako hau da:

Kontsultak eta iradokizunak
 
Kontsultak 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jokorako Sarbideko Interdikzioen Erregistro Orokorra (debekatuak) 114 107 14 7 15 7
Jokalaria egiaztatzea     7 5 22 7
Joko-lizentziak 169 268 86 57 44 46
Aurrez aurreko jokoa     6 4 2 3
Noizbehinkako jokoaren (zozketak, lehiaketak...) baimenak 108 56 31 38 41 46
Loteriak 18 41 14 8 13 8
Ausazko konbinazioak publizitate eta promozio helburuekin     16 13 15 22
Araudia     58 78 63 72
Jokoari buruzko datuak / memoriak 266     4 7 13
Zerga kontuak 89 52 20 9 7 22
Salaketak       18 9 6
Erreklamazioak       18 29 6
Erreklamazio eta salaketei buruzko informazioa 181 213 53 20 3 5
Besterik 101 138 37 41 15 26
Guztira 1.046 875 342 320 285 289

 

Gardentasuna eta Informazio publikoa eskuratzeaItzuli orrialde hasierara

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak dioenari jarraituz, hauek izan ziren, esleituak zaizkion eskumenen gainean, Zuzendaritza Nagusi honetan jasotako eskaerak:

Jasotako informazio eskaerak
 
Eskaerak 2017
Emanak 11
Partez emanak 11
Ez onartuak 11
Ukatuak 1
Guztira 4

1 Gardentasuna eta Gobernu Oneko Kontseiluaren aurrean helegitea jarritako eskaerak, JAZNren ebazpena onesten zutenak

 

Jokoaren tasakItzuli orrialde hasierara

Jokoaren tasen diru-bilketari buruz, hau da burututako diru-bilketaren banaketa:

Jokoaren administrazio kudeaketaren tasari buruz bildua
 
Zergapeko egitateen izena 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  ZENBATEKOA ZENBATEKOA ZENBATEKOA ZENBATEKOA ZENBATEKOA ZENBATEKOA
a) Erregistro-ziurtagiriak
ematea
20,00 €        -   € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
b) Ebaluazioko irizpen-txostenak
egitea
38.000,00 € - 38.000,00 € 760.000,00 € - 38.000,00 € - 76.000,00 €   -   €
c) Lizentzia Orokorren Erregistroan
izen-ematea
657.500,00 € 40.000,00 € 112.500,00 € 217.500,00 € 37.500,00 € 50.000,00 €
d) Lizentziak edo baimenak (Lizentzia berriak)
eskatzea
430.000,00 € 70.000,00 € 1.130.000,00 € 100.000,00 € 60.000,00 € 250.000,00 €
d) Lizentziak edo baimenak (Baimenak)
eskatzea
300,00 € 300,00 € 500,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 2.400,00 €
d) Lizentziak edo
baimenak (Lizentziak berritzea) eskatzea
      670.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00 €
e) Derrigorrezko ikuskapen-jarduera edo
egiaztapen teknikoak
          -   €
f) Joko-jarduerak
arautzeko jardunbideak
6.348.464,42 € 8.687.315,47 € 10.631.277,29 € 11.233.011,02 € 13.012.820,90 € 14.780.672,62 €
Bildutakoa, guztira 7.474.284,42 € 8.759.615,47 € 12.634.297,29 € 12.183.831,02 € 13.135.640,90 € 15.483.092,62 €

Zenbatekoek barne hartzen dituzte egindako itzulketak (hala dagokionean) eta urte horretakoan zenbatutako likidazio osagarriak (nahiz eta ondorengo urteetako likidazioak izan).

 

Bitarteko elektronikoen erabilerarako euskarriakItzuli orrialde hasierara

Eskaerak bitarteko elektronikoak erabiliz aurkezteko JAZNek gaitutako postontzietan herritarrek eta operadoreek egindako kontsulta edo intzidentzia kopurua hau da:

Bitarteko elektronikoen erabilerari buruzko kontsulta motak
 
Erabiltzaileen euskarriak 2016 2017
Eskaeren erregistroa   146
Egoitzan alta nola eman/Aktibazioa 76 142
Jakinarazpen batera nola sartu 10 24
NANarekin zerikusia duten arazoak 15 7
Ziurtagiri elektronikoa lortzea 6 4
Guztira 282 323

 

Informazioaren segurtasunaItzuli orrialde hasierara

Azkenik, JAZNek segurtasun protokoloa eta neurri batzuk ezarrita ditu bere zereginen egitekoarekin lotutako informaziorako. Ondorengo taulan ikus daiteke horiek izandako bilakaera:

JAZN segurtasun protokolo eta neurriak bere zereginen egitekoarekin lotutako informaziorako
 
    2015 2016 2017
Ekintza elektronikoak    79 72 85
Intentsitate handikoak %82,28 %97,22 %91,76
 
Bidegabe sartzeko saiakerak %82,28 %61,11 %88,24
Informazioa biltzeko saiakerak %15,19 %34,72 %3,53
Kode kaltegarria  %2,53 %2,78 %3,53
Zehaztu gabeko beste mota batzuk     %4,70

 

JAZNren jarduera aurkibidea