Pestañas

Azken berriak
Azken berriak hemen aurki ditzakezu. Beste berri batzuk ikusteko gaurkotasun bilatzailea erabili
 • 28/02/2020
  Principales magnitudes - 4T 2019

  Se publica el 4º informe trimestral sobre la evolución del mercado de juego online correspondiente al periodo: octubre-diciembre 2019.

  Temas relacionados: Estudios, Mercado del juego
 • 24/02/2020

  En fecha 24 de febrero de 2020 se ha publicado para información pública el Proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego.

  Temas relacionados: DGOJ, Juego responsable, Normativa, Publicidad
 • 17/02/2020
  EFICAZ

  Hoy, 17 de febrero, día internacional del juego responsable, se ha presentado en el Ministerio de Consumo, el proyecto “Fichero Eficaz” (Fichero de exclusiones de financiación para conductas adictivas y de azar), iniciativa en desarrollo promovida por FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados) y AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech) orientada a incrementar la seguridad y la protección de los consumidores, en concreto de las personas jugadoras de juegos de azar. 

   

   

 • 16/01/2020

  En el día de hoy, 16 de enero de 2020, el Ministro de Consumo, D. Alberto Garzón Espinosa, ha visitado las dependencias de la Dirección General de Ordenación del Juego.

  Temas relacionados: DGOJ
 • 23/12/2019
  Análisis del perfil del jugador online 2018

  Desde el año 2015 la Dirección General de Ordenación del Juego elabora el perfil del usuario de juego online en España, con el fin de ofrecer una visión integrada y global de los usuarios, de sus operaciones de juego, sus preferencias y hábitos de consumo.

  En este informe se analiza el perfil de juego de los jugadores, su nivel de actividad, sus preferencias de juego, el nivel de gasto y la relación entre gasto y retorno en premios. Como ya se hiciera desde su primera versión, el informe trata de dar respuesta a cuestiones tales como “¿Quién juega online?”, “¿Cuál es su perfil medio de juego?”, “¿Cuáles son los hábitos de depósitos y retiradas de dinero de los usuarios?”, “¿Qué medios de pago utiliza?”, “¿En qué juegos participan los españoles?”, “¿Existe alguna relación entre los diferentes juegos?”, “¿Cuál es su nivel de gasto?” o “¿Cuál es la relación entre el gasto y la participación?”.

  Temas relacionados: DGOJ, Estudios, Mercado del juego
 • 19/12/2019
  CONFAD

  El 19 de diciembre ha tenido lugar en la sede de la Dirección General de Ordenación del Juego la reunión constitutiva del Pleno de la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas (en adelante, CONFAD), que tiene como principal finalidad, prevenir y combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas mediante una actuación coordinada entre todos sus miembros.

Pages

Ezagut gaitzazu

Ogasun Ministerioaren organoa da Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia (gaztelaniaz, DGOJ). Ogasunaren Estatu Idazkaritzaren menpe jarduten du, estatu mailan joko-jardueren erregulazio, baimen, ikuskapen, kontrol eta, hala badagokio, zigor eginkizunak betez.

 • Eginkizunak:
 1. Estatu mailako noizbehinkako joko jarduerak baimentzea, bai eta baimen berezia eskatzen duen titulua behar duten modalitateekin eta joko motekin lotura duen beste edozein gai ere.
 2. Estatu mailako joko-jarduerei buruzko araudiak duen inpaktua proposatzea eta aztertzea.
 3. Estatu mailako joko-jarduerak eta horietan erabiltzen diren sistema teknikoak ikertzea, eta ikerketa horien ondoren beharrezkoak diren espediente zehatzaileak proposatzea.
 4. Estatu mailako joko-jarduerak betetzeko gaitze tituluak eskatzeko prozeduren izapideak egitea.
 5. Jokoen arloko administrazio prozedura zigortzaileen izapideak egitea, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E. S.A. Estatuko merkataritza-sozietatearen saltokiei lotuta. 
 6. Estatuko Administrazio Orokorraren beste organo zein organismoekin, autonomia-erkidegoekin eta autonomia-estatutua duten hiriekin, tokian tokiko erakundeekin, nazioarteko organismoekin eta beste edozein erakunde publikorekin (Espainiakoa zein atzerrikoa) dituen erakundeen arteko harremanak mantentzea, betiere joko-jarduera arautzeaz arduratzen diren neurrian.
 7. Erakundeen arteko harremanak izatea erakunde publiko zein pribatuekin, jokoak duen inpaktu sozial eta ekonomikoari lotuta.
 8. Jokoaren kudeaketa administrazioari lotutako tasak kudeatzea eta likidatzea, eta joko-lizentzia orokorrei lotutako bermeen kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaz arduratzea.
 9. Langileak eta materialak kudeatzea, eta zuzendaritza-organoaren aurrekontua ere kudeatzea.
 10. Nahitaez erreserba behar duten loterien jarduera baimenaren berri ematea.
 11. Jokoa arautzen duen maiatzaren 27ko 13/2011 Legean aurreikusitako arau-hausteak direla eta irekitako zehapen-espediente administratiboak izapidetzea.
 12. Baimendu gabeko joko ilegala aurkitu eta zigortzea, Espainian egiten dena zein Espainiatik kanpo gauzatu arren Espainiara zuzenduta dagoena.
 13. Erakunde, joko-operadore, haien zerbitzu-hornitzaile eta jokoetan parte hartzen dutenei informazioa eskatzea.
 14. Ordainketa-zerbitzuen edozein hornitzaileri, ikus-entzunezko komunikazioen, informazio gizarteko zerbitzuen zein komunikazio elektronikoen hornitzaileei eta jokoari lotutako publizitatea edo promozioak hedatzeko zerbitzuak zein hedapen-kanalak eskaintzen dituztenei ematen ari diren zerbitzua eteteko eskatzea.
 15. Jokoen betekizun tekniko eta funtzionalak ezartzea eta jokoen sistema teknikoak homologatzea.
 16. Parte-hartzaileen eta joko-operadoreen arteko erlazio mekanismoak eta parte-hartzaileen interesak babesteko mekanismoak sustatzea eta gainbegiratzea, parte-hartzaileek operadoreen aurka jartzen dituzten erreklamazioak izapidetzea barne.
 17. Jokoaren inguruan ikerketak eta ikerketa-lanak sustatzea eta egitea, bai eta jokoak gizartean duen inpaktuari buruzkoak ere.
 18. Estatu mailako jokoarekin zerikusia duen publizitatea arautzen duten mekanismoak eta sistemak gainbegiratzea.
 19. Estatu mailako jokoaren sektoreko erregistroak kudeatzea.
 20. Agintari eskudunekin lanean aritzea iruzurrak prebenitu eta kontrolatzeko eta joko-jardueretan zintzotasuna defendatzeko, bai eta Europako Esparru Ekonomikoko beste erakunde arautzaileekin ere, legez kanpoko jokoa zigortzeko.
 21. Prebentzioko ekintzak gauzatzea gizartea jokoaren eta joko arduratsuaren gainean sentsibilizatzeko, informatzeko eta jardunbide egokiak zabaltzeko. Horretarako, publizitate kanpainak antolatzen ditu, komunikabideetan eta komunikazio-sareetan parte hartzen du eta beste Herri Administrazio eta organismoekin jarduten du, publikoak zein pribatuak.
 • Egitura (Organigrama)
  • Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ)
   • Jokoa Erregulatzeko Zuzendariordetza Nagusia
   • Jokoa Ikuskatzeko Zuzendariordetza Nagusia
   • Kudeaketarako eta Erakundeen Arteko Harremanetarako Zuzendariordetza Nagusia
 • Egoitza (harremanetarako):