Legez kanpoko jokoa

 

Zer da legez kanpoko jokoa? posta-leiho berria irekitzen du

Legez kanpoko jokoa, legea betetzen ez duena da.

Espainian, estatu mailan online joko bat eskaintzeko, horretarako gaitzen duen ziurtagiria behar da.

13/2011 Legearen arabera, gaitze ziurtagiri bat beharrezkoa da joko jakin batzuk Espainian eskaintzeko:

 • Legez, estatu mailako loteria Estatuko Loteria eta Apustuak Elkartearen eta ONCEren eskumena da soilik.
 • Estatu mailako online jokoek, nagusiki baliabide elektroniko, informatiko, telematiko eta interaktiboen bitartez funtzionatzen dutenean (internet, SMSak, telebista eta bestelakoak barne), gaitze ziurtagiri bat behar dute.
  • Baliabide elektroniko, informatiko, telematiko eta interaktiboen barruan sartzen dira internet, telefonia, SMSak, telebista eta bestelakoak.
  • Operadoreak bere gaitze ziurtagiriak biltzen dituen joko arautuak bakarrik eskain ditzake.
  • Noizbehinkako jokoak eskaintzeko, aurretiko baimena behar da.

Halaber, kontuan izan behar da beste estatuetan lortutako gaitze ziurtagiriek ez dutela Espainian balio. Beraz, jokoa eskaintzea ahalbidetzen duen ziurtagiria Espainian lortu beharko da.

Tokiko joko tradizionalak (bingo aretoak, joko aretoak, kasinoak) Autonomia Erkidego bakoitzean xedatutakoaren arabera arautzen dira; hortaz, Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ) eskumenetik kanpo gelditzen da esparru hori.

Jokoa arautzen duen 13/2011 Legearen helburuetarako, “joko” hitza argi eta garbi definitzen du 3.a) artikuluak. Hala ere, oro har, baldintza hauek bete egin behar dira jarduera bat "jokotzat" jotzeko:

 • Dirua arriskatzea. Hau da, doako jokoak edo dibertsioagatik bakarrik egiten denak ez du gaitze ziurtagiririk behar.
 • Etorkizunean edo zorian oinarritutako emaitzak izatea, haietarako behar den trebetasun maila edozein dela ere.
 • Sariak eskaintzea, dirutan edo jenerotan.

 

Zeintzuk dira legez kanpoko jokoetan parte hartzearen arriskuak? posta-leiho berria irekitzen du

Herritar bat legez kanpoko jokoak eskaintzen dituen gune batera sartzen denean, haren funtsak eta datu pertsonalak arriskuan jar ditzake, eta iruzurra egin diezaiokete. Baliteke, halaber, jardunbide desleialetan parte hartzera behartua izatea edo talde kriminalei laguntzea.
Joko segurua

 

Nola jakin daiteke legezko edo legez kanpoko gune batean gauden? posta-leiho berria irekitzen du

Garrantzitsuena da jokoa eskaintzen duen operadorea ezagutzea, eta ondoren operadore horrek beharrezko gaitze ziurtagiria duen egiaztatzea.

Oro har, jardunbide egokiaren urrats hauek jarraitzea ondo dator edozein jokotan parte hartu aurretik:

 • Identifikatu jokoa eskaintzen duen operadorea.
 • Loteria produktuen kasuan, S.M.E. (Estatuko Loteria eta Apustuen Elkartea) eta ONCE (Espainiako Itsuen Erakundea) bakarrik izan daitezke operadoreak.
 • Egiaztatu joko eskaintzak gaitze ziurtagiri bat duela. Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak (gaztelaniaz, DGOJ) ziurtagiri hori duten operadoreen zerrenda eguneratua argitaratzen du.
 • Internet bidez jokatzen baduzu, egiaztatu domeinua «.es» dela, izan ere, horixe da ziurtagiria duten operadoreek derrigorrez erabili behar dutena.
 • Bilatu joko seguruaren logotipoa.

 

Ze arrisku ditu legez kanpoko jokoa eskaintzeak? posta-leiho berria irekitzen du

Gaitze ziurtagiria izan gabe Espainian jokoak eskaintzen dituen erakunde orok legea hausten du. Ondorioak hauek izan daitezke:

 • 50 milioi eurorainoko isuna.
 • Joko-jarduerak gauzatzeko gaitasungabetzea gehienez ere lau urtez.
 • Informazio gizartearen zerbitzuak eskaintzeko erabili diren baliabideen itxiera.

Legez kanpoko jokoa jazartzeko, kautelazko neurriak ere hartu ahalko dira, esate baterako, legez kanpoko gunerako sarbidea blokeatzea edo ordainketa bideak ixtea.

 

Zeintzuk dira legez kanpoko jokoaren publizitatea egitearen arriskuak? posta-leiho berria irekitzen du

Debekatuta dago legez kanpoko jokoen publizitatea edo promozioa egitea, baita horiei babesa eskaintzea ere, modua edozein dela ere. Hala eginez gero, arau-hauste larritzat joko da, eta isuna milioi bat eurokoa izan daiteke. [Esteka Publizitatea atalera]

 

JAZN-k (gaztelaniaz, DGOJ) legez kanpoko jokoa jazartzen du posta-leiho berria irekitzen du

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren eskumenetako bat Espainian eskaintzen diren legez kanpoko jokoak jazartzea da.

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak (gaztelaniaz, DGOJ) Espainian eskaintzen diren jokoak kontrolatu eta ikuskatzen ditu, legez kanpoko jokoen sorrera prebenitzeko helburuarekin. Legez kanpoko joko bat eskaintzen dela egiaztatu ostean, Legeak ezartzen dituen bideak erabiliko dira legez kanpoko joko horren merkaturatzea zigortu eta gelditzeko.

 

Legez kanpoko jokoaren aurkako elkarlana posta-leiho berria irekitzen du

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren (gaztelaniaz, DGOJ) erantzukizuna da joko baimendugabeak jazartzea, haren eskumenen barruan. Lan horretan, hauen laguntza izango du:

 • Herritarrek legez kanpoko jokoak salatu ditzakete.
 • Legez kanpoko jokoaren publizitatea debekatuta dago.
 • Informazio gizarteko zerbitzu-emaileek elkarlanean jardungo dute legez kanpoko jokoetarako sarbidea galaraziz edo haien edukiak ezabatuz.
 • Ordainketa-bitartekoek elkarlanean jardungo dute legez kanpoko jokoen jarduerei zerbitzua moztuz.
 • Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak (gaztelaniaz, DGOJ) elkarlanean jardungo du Segurtasun Indarrekin eta Kapital Zuritzearen eta Arau-hauste Monetarioen Prebentzio Batzordeko Zerbitzu Exekutiboarekin.
 • Elkarlana Europako Esparru Ekonomikoko gainontzeko estatu kideekin.

 

Nola salatu legez kanpoko webgune bat? posta-leiho berria irekitzen du

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak (gaztelaniaz, DGOJ) prozedura hau sortu du legez kanpoko jokoak eskaintzen dituen guneak salatzeko edo halakoak aurkitzen laguntzeko.Para más detalles accede a la sección de Denuncias y Reclamaciones.