Salaketak

 

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren (JAZN, gaztelaniaz DGOJ) funtzioa jokoen arloko estatuko legegintza errespetatzen dela egiaztatzea eta legegintza horren aplikazioa kontrolatzea da. Horretarako, ikuskatzeko eta egiaztatzen dituen arau-hausteak zigortzeko ahalmena dauka. Egitate bat jokoa arautzen duen maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen arau-hauste bat dela egiaztatzen duten froga edo aztarnarik baduzu, salaketa bat aurkezteko aukera duzu. Horretarako, egitate horiek jakinarazi beharko dizkiozu Zuzendaritza Nagusi honi.

 

Zer da salaketa bat? Orriaren hasierara itzuliko da

Salaketa bat jokalari batek JAZNri igortzen dion jakinarazpen bat da, arau-hauste administratibo bat sor dezaketen egitateei buruz jokoa arautzen duen maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen ustezko ez-betetze baten ondoriozkoa, eta ez du bereziki konponbiderik, konpentsaziorik edo kalte-ordainketarik bilatzen.

Bereziki, Espainian .com domeinu baten bitartez garatu eta merkaturatutako online jokoak edo Espainian dagokion lizentzia lortu ez duen enpresa batek garatutakoa, “legez kanpoko joko” gisa hartzen dira, jokoa arautzen duen maiatzaren 27ko 13/2011 Legeak ezartzen duenaren arabera eta, beraz, salatu daitezkeen egitateak dira.

Jakinarazpen honez gero, Administrazioak salatutako egitateen ikerketa eta egiaztapen fase bat has dezake, eta horrek zehapen-prozedura bat ekar lezake.

Ikerketen helburua, kasu honetan, interes orokorrak babestu eta defendatzea da batez ere, eta baita jokalari guztien eskubideak ere, eta ez herritar berezi batena edo herritar talde berezi batena, arauz kontrako jokaera horiek berriro ez daitezen eman. Salaketa baten ikerketaren xedea ez da salatzailearen interesak edo eskubideak berrezartzea, zeinak ustezko arau-hauste administratibo baten ondorioz kaltetuta izan diren, salatutako egitateak zigorra jasotzen badute ere.

 

Nork aurkez dezake salaketa bat? Orriaren hasierara itzuliko da

Edonork aurkez dezake jokoen arloko salaketa bat, delako egitate eta jokaerek berarengan ondorio zuzenik izan ez badute ere.

Salaketa baten helburu nagusia erakunde eskudunei jokalarien interesentzako kaltegarritzat hartzen diren egitateak jakinaraztea da, halakorik gehiago gerta ez dadin eta beste pertsonei kalterik egin ez diezaieten.

Salatzailea ez da alderdi interesduna salatutako egitateen ikerketa eta egiaztapen fasetik eratorri daitekeen zehapen-prozeduran. Beraz, ezin da prozeduran azaldu ezta espedientea edo aurretik egin daitezkeen ekintzak atzitu.

 

Nola aurkeztu salaketa bat Orriaren hasierara itzuliko da

Salaketa bat egiteko idazki bat aurkeztu behar da, eta idazkiak honakoa jaso behar du:

 1. Salatzailearen identifikazioa: izen-abizenak, Nortasun Agiri Nazionala edo identifikazio-agiri baliokidea, harremanerako telefonoa, posta elektronikoa, etab.
 2. Ordezkariaren datu pertsonalak, baldin balego. Kasu horretan, salaketa jartzen duen pertsona, eta beraz, sinatzen duena, “Ordezkaria” atalean azaltzen den berbera izango da.
 3. Jakinarazpenetarako helbidea. Prozedura honetako jakinarazpenak bitarteko elektronikoz egingo dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41. artikuluan ezarritakoa betez. Jakinarazpenak posta arruntaz jaso nahi izanez gero, jakinarazpena igortzea nahi duzun posta helbidearen datuak jarri beharko dituzu.
 4. d.Ordezkariaren egiaztapena, eskatzailea interesdunaren edo erreklamatzailearen ordezkari gisa ari bada.
 5. Tokia eta data.
 6. Eskatzailearen sinadura, edo bere nahiaren egiazkotasuna egiaztatzen duen edozein bitarteko erabilita.
 7. Salaketa eskaera argi eta garbi zehazteko jasotzen diren egintzak, arrazoiak eta eskaria.
 8. Zuzendua doan administrazio organoa, zentroa edo unitatea (JAZN).
 9. Ustezko erantzuleen identifikazioa.
Salaketa aurkezteko bideak:
 
a) Eskatzailea pertsona fisikoa izan eta interesdun gisa ari denean:
 
1. Formatu elektronikoan, JAZNren egoitza elektronikoaren bidez, Jokoari buruzko salaketak inprimakian. Horretarako, NAN elektroniko bat edo ziurtagiriak ematen dituen autoritate baten edozein egiaztagiri elektroniko izan behar da, erreklamazioa online erregistratu ahal izateko (Eskaeren erregistroa estekan kontsulta daiteke eskaeren erregistro elektronikoari eta ziurtagiri digital bat lortzeari buruzko informazio guztia).
 
2. Paperean, sinatutako idazkia aurrez aurreko administrazio erregistro batean edo Correosen bulego batean aurkeztuz, JAZNri zuzenduta  (Atocha kalea 3, 28012 Madril). Idazkia formatu librean izan daiteke, eta Jokoari buruzko salaketak izeneko inprimakia ere inprimatu ondoren bete eta sinatuz aurkezteko aukera dago.
 
b) Eskatzailea lanbide jardueran ari den pertsona fisikoa izan eta interesdunaren ordezkari gisa ari denean:
 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluaren c) letran ezarritakoaren arabera, eskaera formatu elektronikoan aurkeztu beharko da JAZNren egoitza elektronikoaren bidez, Jokoari buruzko salaketak izeneko inprimakia erabiliz. Horretarako, NAN elektroniko bat edo ziurtagiriak ematen dituen autoritate baten edozein egiaztagiri elektroniko izan behar da, erreklamazioa online erregistratu ahal izateko (Eskaeren erregistroa estekan kontsulta daiteke eskaeren erregistro elektronikoari eta ziurtagiri digital bat lortzeari buruzko informazio guztia). Aipatu legearen 68.4 artikuluak dioenari jarraituz, eskabidea aurrez aurre aurkeztuz gero hamar eguneko epea izango da hori zuzentzeko errekerimenduarentzat, eta aurkeztutako eskaeraren data zuzenketa elektronikoki aurkezten den eguna izango da.
 
Informazio gehiago nahi baduzu, ikusi maiz egiten diren galderak dagokion WEB honen atalean eta, zalantzarik baduzu, JAZN-ren egoitza elektronikoaren “Jokoari lotutako kontsultak eta iradokizunak” atalean galderak egin ditzakezu.

 

Salaketaren izapidea Administrazioaren esku Orriaren hasierara itzuliko da

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak salaketa jaso eta erregistratu ondoren, izapideak honela jarraituko du:

 • Ikuskatze eta kontrol zerbitzuek aurretiazko beharrezko ikerketa eta ekintzak burutuko dituzte eta, beharrezkoa bada, dagokion espediente-berreslea hasiko dute.
 • Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak eskumenik ez balu ustezko arau-hauste egitateak jakiteko, horretarako eskumena duen erakundeari bidaliko dizkio.
 • Salatutako egitateak edo jarduerak ezin badira arau-hauste gisa frogatu, salaketa artxibatuko da.
 • Espediente-berreslearen hasiera eta, hala badagokio, salaketaren artxibatzea salatzaileari jakinaraziko zaizkio.