Apustu gurutzatuak eta online jokatzeko jolas-makinak
19/04/2013

APUSTU GURUTZATUEN ETA ONLINE JOKATZEKO JOLAS-MAKINEN ARAUDIARI BURUZKO JAKINARAZPENA

 

Kontsulta prozesuan zehar sortutako arrazoiak aztertu ostean, Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia (gaztelaniaz, DGOJ) ondorio hauetara heldu da:

 

 • Araudiaren garapenari esker, legez kontrako borroka aktiboa indartu egingo da, eta horren ondorioz bi joko mota horietan dagoen legez kanpoko merkatua murriztea lortuko dugu. Izan ere, haiek sortzen dute arriskurik handiena parte-hartzaileen (bereziki ahulenen) eskubideak babesteko.
 • Joko horiek araututa, parte-hartzaileek aurretik egiaztatze prozedurak bete beharko dituzte, adingabeen eta euren burua baztertu dutenen sarbidea kontrolatuko da, baita lotutako pertsonena ere, eta bestelako debeku subjektiboak ere praktikan jarriko dira, jokoetan parte hartu dezaketenei dagokienez.
 • Araudiari esker, 13/2011 Legeak biltzen dituen neurriak hobeto aplikatu ahal izango dira, kapital zuritzearen aurkako borrokari, ekitaldien segurtasunari, erabiltzaileen babesari eta joko arduratsuari dagokienez, baita gainontzeko printzipio orientatzaileei dagokienez ere, aldaketa gehigarririk egin beharrik gabe.
 • Online modalitatean bi joko motak arautzea erabat bateragarria da jokoaren merkatu osoaren eskumen eraginkorrarekin.
 • Ez da kontraesanik ikusi Espainiako araudiarekin; izan ere, haren helburua da posible diren joko modalitate eta tipologia guztiak arautzea, araudiaren printzipioetara ahal beste egokitzeko. Hala, jokoa arautzen duen maiatzaren 27ko 13/2011 Legeak ez du inolako murrizketa aipamenik egiten online jokatzeko jolas-makinen inguruan. Apustu gurutzatuei dagokienez, berriz, legegileak estatu mailako araudian txertatu nahi izana argi dago, araudiak behin baino gehiagotan aipatzen baititu.

 

Ondorioz, Zuzendaritza Nagusi honek uste du beharrezkoa dela "apustu gurutzatuak" eta "online jokatzeko jolas-makinak" modalitateak arautzea. Bi joko moten araudiak bata bestearen ondoren izapidetuko dira. Lehenik eta behin apustu gurutzatuena eta, ondoren, online jokatzeko jolas-makinena. Prozesuak, bi kasuetan ere, etapa hauek ditu:

 

 • Ministro-Aginduaren zirriborroa osatu eta araudiaren eragina aztertzeko memoria egin
 • Informazio publikoko izapidea
 • Aldebiko Batzordeak: Generalitat-Estatua eta Andaluziako Biltzarra-Estatua
 • Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren (gaztelaniaz, MINHAP) Estatu Idazkaritzen adostasunak
 • MINHAP-ren Idazkaritza Nagusi Teknikoaren txostena
 • Ministro-Aginduaren azken onarpena

Temas relacionados: