Lizentzia bereziak lortzeko betekizunak eta kostuak

Alderdi orokorrak

1. Ohiko joko-jarduerak antolatzeko interesdunek lizentzia orokor bat lortu beharko dute edozein joko mota garatzen hasi aurretik; lizentzia bana aterako da merkaturatu nahi den joko modalitate bakoitzeko.

2. Halaber, lizentzia berezi bana behar da lizentzia orokor bakoitzaren esparruko joko mota bakoitzaren ustiapenerako.

Lizentzia bereziak lortzeko betekizunak eta kostuak

3. Lizentzia orokorrak eskatzeko interesa dutenek horiei loturik diren dagozkion joko motentzat aldi berean lizentzia bereziak ere eska ditzaketela aurreikusten du Ogasun eta Funtzio Publikoaren abenduaren 5eko 1227/2017 Aginduak. Lizentzia bereziak ematea, dena den, horiei loturik dauden lizentzia orokorrak ematearen mende dago.

4. Lizentzia bereziak ez badira lizentzia orokorrekin batera eskatzen, lizentzia berezirik ezingo da aurkeztu lizentzia orokorrak ematea ebazten den arte.

5. Lizentzia bereziak emateko prozedura Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren 2017ko abenduaren 1eko Ebazpenak arautzen du, zeinak joko-jarduera mota guztiak garatu eta ustiatze aldera lizentzia bereziak eskatu eta emateko prozedura ezartzen baitu.

6. Ez da lizentzia bereziei dagokien inolako berme osagarririk eratu beharrik eskabideak aurkezteko unean.

7. Lizentzia berezien eskabidea aurkeztean, hauek izango dira jokoaren administrazio-kudeaketagatik ordaindu beharreko tasak:

  • Lizentzia eskatzearen tasa: hamar mila euro, lizentzia berezia eskatzeagatik.
  • Lizentzien Erregistroan izena ematearen tasa: bi mila eta bostehun euro, azkenean onartuko den lizentzia berezia eskatzeagatik.

8. Aurkeztutako eskabideen gainean ebazpena emateko epea sei hilabetekoa da, aurkezten diren hurrengo egunetik kontatzen hasita. Isiltasun administratiboa eskatutakoa onartzearen aldekoa izango da.

9. Operadoreek euren sistema teknikoen behin betiko egiaztapenaren txostena aurkeztu beharko dute lizentzia berezia ematen denetik lau hilabeteko epean, azaroaren 14ko 1613/2011 Errege Dekretuan eta Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren 2014ko urriaren 6ko Ebazpenean, Joko-operadoreen sistema teknikoen behin betiko ziurtatze-txostenaren eredua eta edukia ezartzen dituen xedapena onartzen eta aldaketak kudeatzeko prozedura garatzen duenak, ezarritako modu eta baldintzetan.

Joko-lizentziei buruzko informazio gehiago