Informazio-oharra, tasaren ordainketari buruzkoa
21/12/2012

Informazio-oharra, jokoaren kudeaketa administratiborako tasa ordaintzeko aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa (jokoa arautzen duen maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen 49.2 artikuluaren f zergapeko egitatea) (PDF, 69 Kb gutxi gorabehera)

Temas relacionados: