Proxectos Normativos e de Resolucións

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo en prol de conseguir a máxima transparencia na súa actividade regulatoria derivada da habilitación recollida na Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo e coa finalidade de facilitar o cumprimento dos posibles requisitos esixidos polas futuras normas pon a disposición dos interesados este enlace.

A través deste poderase visualizar e obter información sobre a versión máis actualizada de cada un dos distintos proxectos normativos sobre os que esta traballando esta Dirección Xeral.

Os proxectos normativos publicados neste enlace son o resultado da toma en consideración e aceptación das alegacións ou observacións pertinentes que foron presentadas no trámite de audiencia pública ou por outras unidades da Administración Pública.

Información pública del proyecto de resolución por la que se acuerda autorizar una modalidad de liquidez distinta a la propia de la participación de los jugadores con registro de usuario español para el juego de póquer online y por la que se modifican determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

Información pública del proyecto de resolución por la que se modifican determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego relacionadas con los procesos de verificación de identidad llevados a cabo por los operadores de juego.

Para coñecer os proxectos normativos en fase de audiencia pública pódese consultar na seguinte páxina:

"Normas en tramitación".