IGT Spain Operations, SA

Licenzas Xerais
  • Outros xogos
  • Apostas
Licenzas Singulares
  • Máquinas azar - slots
  • Só licenza xeral apostas

Servizo Phishing Alert non aplicable

Lista de dominios

  • Non posúe un sitio web que ofreza xogo
     

Resolucións

Resolucións. Versión española

Ten autorización para desenvolver actividades publicitarias