Xogo Responsable

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo pon a disposición dos interesados nos temas de xogo responsable o portal temático www.jugarBIEN.es, punto de encontro de usuarios e profesionais. 

JugarBIEN

 

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DXOX) ten a obriga de protexer os participantes, particularmente menores e grupos vulnerables, mediante a promoción de políticas de xogo responsable que permitan difundir boas prácticas de xogo e previr e reparar os efectos negativos deste.

Na actualidade, atópase aberto un prazo de consulta preliminar sobre dúas novas iniciativas desenvolvidas pola DGOJ en materia de xogo responsable: eludo: O programa de Xogo responsable da DGOJ 2018-2021 e o Consello Asesor de Xogo Responsable 2018-2021. Os interesados en realizar achegas poden remitilas ao correo electrónico dgoj.sggestion@hacienda.gob.es ata o 7 de maio de 2018.