Xogo Responsable

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo pon a disposición dos interesados nos temas de xogo responsable o portal temático www.jugarBIEN.es, punto de encontro de usuarios e profesionais. 

JugarBIEN

 

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DXOX) ten a obriga de protexer os participantes, particularmente menores e grupos vulnerables, mediante a promoción de políticas de xogo responsable que permitan difundir boas prácticas de xogo e previr e reparar os efectos negativos deste.