Enlaces

 
Onde poden axudarme?
Contacte con entidades e asociacións especialidades en patoloxía do xogo:

 • FEXAR(Federación Española de Xogadores de Azar Rehabilitados; en español FEJAR).
 • FAXER (Federación Andaluza de Xogadores de Azar Rehabilitados; en español FAJER).
 • ABLA (Asociación Barcelonesa de Ludopatía e Adiccións).
 • ALUESA (Asociación para a Atención á Ludopatía e á Exclusión Social).
 • ARALAR (Asociación de Ludópatas de Navarra).
 • ARXA (Asociación Rioxana de Xogadores de Azar en Rehabilitación; en español ARJA).
 • ASAXER(Asociación Alavesa de Xogadores en Rehabilitación; en español ASAJER).
 • ATEXURE(Asociación Tinerfeña de Xogadores Rehabilitados, en español ATEJURE).
 • AZAXER(Asociación Aragonesa de Xogadores de Azar en Rehabilitación; en español AZAJER).
 • EKINTZA DASALUD (Asociación de Rehabilitación de Adiccións Psicolóxicas de Gipúscoa).
 • JUGUESCA (Asociación JUGUESCA. Centro de Tratamento de Adiccións e Xogo).