Consello Asesor de Xogo Responsable

 Representantes

  • 6 operadores de xogo: 2 nacionais + 2 estranxeiros + 1 lotaría + 1 concurso TV
  • 2 asociacións de tratamento de ludopatías
  • 1 centro de investigación sobre xogo problemático
  • 3 entidades sociais e/ou académicas
  • 2 Comunidades Autónomas, vía o Consello de Políticas de Xogo
  • Ministerio de Sanidade e Servizos Sociais e Igualdade
  • Delegación do Goberno para o Plan Nacional de Drogas

Composición do Consello Asesor de Xogo Responsable (PDF, aprox. 60 Kb)

Os membros do Consello serán renovados cada 12 ou 18 meses.

Reunións:

I Foro Español de Xogo Responsable