Pestañas

Últimas noticias
Aquí pode encontrar as últimas noticias. Para ver outras noticia pode utilizar o buscador de actualidade

Pages

Coñécenos

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo é o órgano do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas que, baixo a dependencia da Secretaria de Estado de Facenda, exerce as funcións de regulación, autorización, supervisión, control e, no seu caso, sanción das actividades de xogo de ámbito estatal.

 • Funcións:
 1. A proposta da normativa que regula os xogos e o establecemento dos requisitos técnicos e funcionais necesarios dos xogos e no seu caso, sanción a toda actividade de xogo ilegal.
 2. A Tramitación dos procedementos de solicitude de títulos habilitantes para o exercicio de actividades de xogo.
 3. A autorización da organización e celebración de rifas e calquera aposta ou xogo cuxo ámbito de desenvolvemento ou aplicación exceda dos límites territoriais dunha concreta Comunidade Autónoma, e as apostas deportivo-benéficas, sexa cal sexa o seu ámbito territorial.
 4. A vixilancia, control, inspección, e se é o caso, sanción das actividades relacionadas co xogo.
 5. A tramitación dos procedementos administrativos sancionadores en materia de xogo en relación cos puntos de venda de Lotarías e Apostas do Estado.
 6. Xestión dos rexistros do xogo
 • Estrutura (Organigrama)
  • Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DXOX)
   • Subdirección Xeral de Regulación do Xogo
   • Subdirección Xeral de Inspección do Xogo
   • Subdirección Xeral de Xestión e Relacións Institucionais
 • Sede (contactos):
  • Dirección Xeral de Ordenación do Xogo
  • C/ Atocha, 3    MADRID 28012
  • Teléfono: 91.571.40.80
  • Consultas e suxestións