Pestañas

Azken berriak
Azken berriak hemen aurki ditzakezu. Beste berri batzuk ikusteko gaurkotasun bilatzailea erabili
 • 11/10/2018
  RFEF-DGOJ

  Responsables de la DGOJ y la RFEF mantuvieron una reunión de trabajo durante la mañana del 9 de octubre

  Temas relacionados: Amaños, Convenios, DGOJ
 • 08/10/2018
  Datos del mercado de juego online

  Este 2018, y por primera vez, la DGOJ presenta los datos de la actividad de juego de que dispone a través de una interfaz dinámica, que permite al usuario la elección de la información de su interés por año, operador, ámbito territorial o tipología de juego.

  Esta iniciativa se enmarca dentro de la nueva línea de comunicación de esta Dirección General, en la que se privilegia la accesibilidad, interactividad y claridad en la información. Fruto de este desarrollo se han reconfigurado todos los productos de naturaleza estadística, en línea con uno de los ejes estratégicos de la Dirección General: proporcionar un mejor servicio a la sociedad, en este caso mediante una mejora del acceso a la información estadística de que disponemos y que nos facilitan las comunidades y ciudades autónomas.

  Temas relacionados: Estudios, Mercado del juego
 • 27/09/2018
  Encuentro bilateral con representantes de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires

  Durante la jornada del 27 de septiembre, el equipo directivo y otros componentes de la DGOJ han mantenido diversas reuniones de trabajo conjunto con representantes de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, donde se trataron asuntos de común interés para ambos reguladores.

  Temas relacionados: Institucional, Internacional
 • 06/09/2018
  International Masters of Gaming Law

  La Dirección General de Ordenación del Juego, reconocida como ‘Regulador del juego europeo de 2018’ por la asociación IMGL.

  • El galardón supone un reconocimiento a la actividad de la Dirección General de Ordenación del Juego
 • 28/08/2018

  Se publica el 2º informe trimestral sobre la evolución del mercado de juego online correspondiente al periodo: abril-junio 2018.

  Temas relacionados: Estudios, Mercado del juego
 • 27/07/2018
  Memoria de actividad 2017

  La Memoria Anual del Juego  elaborada por la Dirección General de Ordenación del Juego  tiene por objetivo analizar y trasladar a la sociedad la evolución de nuestro sector.

  Para el ejercicio 2017 esta Memoria presenta un nuevo enfoque, con un nuevo formato y con la separación de la información en tres productos diferentes: Por un lado, la actividad de la DGOJ, tanto en un documento exclusivo relativo a 2017, como otro en el que se recoge el histórico de estos indicadores en años precedentes. Por otro, los datos relativos al mercado del juego en España.

  Temas relacionados: DGOJ, Estudios, Mercado del juego

Pages

Ezagut gaitzazu

Ogasun Ministerioaren organoa da Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia (gaztelaniaz, DGOJ). Ogasunaren Estatu Idazkaritzaren menpe jarduten du, estatu mailan joko-jardueren erregulazio, baimen, ikuskapen, kontrol eta, hala badagokio, zigor eginkizunak betez.

 • Eginkizunak:
 1. Estatu mailako noizbehinkako joko jarduerak baimentzea, bai eta baimen berezia eskatzen duen titulua behar duten modalitateekin eta joko motekin lotura duen beste edozein gai ere.
 2. Estatu mailako joko-jarduerei buruzko araudiak duen inpaktua proposatzea eta aztertzea.
 3. Estatu mailako joko-jarduerak eta horietan erabiltzen diren sistema teknikoak ikertzea, eta ikerketa horien ondoren beharrezkoak diren espediente zehatzaileak proposatzea.
 4. Estatu mailako joko-jarduerak betetzeko gaitze tituluak eskatzeko prozeduren izapideak egitea.
 5. Jokoen arloko administrazio prozedura zigortzaileen izapideak egitea, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E. S.A. Estatuko merkataritza-sozietatearen saltokiei lotuta. 
 6. Estatuko Administrazio Orokorraren beste organo zein organismoekin, autonomia-erkidegoekin eta autonomia-estatutua duten hiriekin, tokian tokiko erakundeekin, nazioarteko organismoekin eta beste edozein erakunde publikorekin (Espainiakoa zein atzerrikoa) dituen erakundeen arteko harremanak mantentzea, betiere joko-jarduera arautzeaz arduratzen diren neurrian.
 7. Erakundeen arteko harremanak izatea erakunde publiko zein pribatuekin, jokoak duen inpaktu sozial eta ekonomikoari lotuta.
 8. Jokoaren kudeaketa administrazioari lotutako tasak kudeatzea eta likidatzea, eta joko-lizentzia orokorrei lotutako bermeen kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaz arduratzea.
 9. Langileak eta materialak kudeatzea, eta zuzendaritza-organoaren aurrekontua ere kudeatzea.
 10. Nahitaez erreserba behar duten loterien jarduera baimenaren berri ematea.
 11. Jokoa arautzen duen maiatzaren 27ko 13/2011 Legean aurreikusitako arau-hausteak direla eta irekitako zehapen-espediente administratiboak izapidetzea.
 12. Baimendu gabeko joko ilegala aurkitu eta zigortzea, Espainian egiten dena zein Espainiatik kanpo gauzatu arren Espainiara zuzenduta dagoena.
 13. Erakunde, joko-operadore, haien zerbitzu-hornitzaile eta jokoetan parte hartzen dutenei informazioa eskatzea.
 14. Ordainketa-zerbitzuen edozein hornitzaileri, ikus-entzunezko komunikazioen, informazio gizarteko zerbitzuen zein komunikazio elektronikoen hornitzaileei eta jokoari lotutako publizitatea edo promozioak hedatzeko zerbitzuak zein hedapen-kanalak eskaintzen dituztenei ematen ari diren zerbitzua eteteko eskatzea.
 15. Jokoen betekizun tekniko eta funtzionalak ezartzea eta jokoen sistema teknikoak homologatzea.
 16. Parte-hartzaileen eta joko-operadoreen arteko erlazio mekanismoak eta parte-hartzaileen interesak babesteko mekanismoak sustatzea eta gainbegiratzea, parte-hartzaileek operadoreen aurka jartzen dituzten erreklamazioak izapidetzea barne.
 17. Jokoaren inguruan ikerketak eta ikerketa-lanak sustatzea eta egitea, bai eta jokoak gizartean duen inpaktuari buruzkoak ere.
 18. Estatu mailako jokoarekin zerikusia duen publizitatea arautzen duten mekanismoak eta sistemak gainbegiratzea.
 19. Estatu mailako jokoaren sektoreko erregistroak kudeatzea.
 20. Agintari eskudunekin lanean aritzea iruzurrak prebenitu eta kontrolatzeko eta joko-jardueretan zintzotasuna defendatzeko, bai eta Europako Esparru Ekonomikoko beste erakunde arautzaileekin ere, legez kanpoko jokoa zigortzeko.
 21. Prebentzioko ekintzak gauzatzea gizartea jokoaren eta joko arduratsuaren gainean sentsibilizatzeko, informatzeko eta jardunbide egokiak zabaltzeko. Horretarako, publizitate kanpainak antolatzen ditu, komunikabideetan eta komunikazio-sareetan parte hartzen du eta beste Herri Administrazio eta organismoekin jarduten du, publikoak zein pribatuak.
 • Egitura (Organigrama)
  • Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ)
   • Jokoa Erregulatzeko Zuzendariordetza Nagusia
   • Jokoa Ikuskatzeko Zuzendariordetza Nagusia
   • Kudeaketarako eta Erakundeen Arteko Harremanetarako Zuzendariordetza Nagusia
 • Egoitza (harremanetarako):