Joc responsable

La Direcció General d'Ordenació del Joc posa a disposició dels interessats en els temes de joc responsable al portal temàtic www.jugarBIEN.es, punt de trobada d'usuaris i professionals.

JugarBIEN

 

La Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ) té l'obligació de protegir els participants, particularment menors i grups vulnerables, mitjançant la promoció de polítiques de joc responsable que permetin difondre bones pràctiques de joc i prevenir-ne i reparar-ne els efectes negatius.