Joc responsable

La Direcció General d'Ordenació del Joc posa a disposició dels interessats en els temes de joc responsable al portal temàtic www.jugarBIEN.es, punt de trobada d'usuaris i professionals.

JugarBIEN

 

La Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ) té l'obligació de protegir els participants, particularment menors i grups vulnerables, mitjançant la promoció de polítiques de joc responsable que permetin difondre bones pràctiques de joc i prevenir-ne i reparar-ne els efectes negatius.

En l'actualitat, es troba obert un termini de preliminconsulta ar sobre dues noves iniciatives desenvolupades per la DGOJ en matèria de joc responsable: eludeixo: El programa de Joc Responsable de la DGOJ 2018-2018 i el Consell Assessor de Joc Responsable 2018-2021. Els interessats a realitzar aportacions poden remetre-les al correu electrònic dgoj.sggestion@hacienda.gob.es fins el 7 de maig de 2018.