Pestañas

Últimes notícies
Aquí podeu trobar les últimes notícies. Per veure altres notícies pot utilitzar el cercador de actualitat

Pages

Coneixeu-nos

La Direcció General d'Ordenació del Joc és l'òrgan del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que, sota la dependència de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, exerceix les funcions de regulació, autorització, supervisió, control i, si escau, sanció de les activitats de joc d'àmbit estatal.

 • Funcions:
 1. La proposta de la normativa que regula els jocs i l'establiment dels requisits tècnics i funcionals necessaris dels jocs i, si escau, sanció a tota activitat de joc il·legal.
 2. La tramitació dels procediments de sol·licitud de títols habilitants per a l'exercici d'activitats de joc.
 3. L'autorització de l'organització i la celebració de rifes i qualsevol aposta o joc l'àmbit de desenvolupament o aplicació del qual excedeixi els límits territorials d'una comunitat autònoma concreta, i les apostes esportivobenèfiques, sigui quin sigui l'àmbit territorial.
 4. La vigilància, el control, la inspecció i, si escau, la sanció de les activitats relacionades amb el joc.
 5. La tramitació dels procediments administratius sancionadors en matèria de joc en relació amb els punts de venda de Loteries i Apostes de l'Estat.
 6. Gestió dels registres del joc
 • Estructura (organigrama)
  • Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ)
   • Subdirecció General de Regulació del Joc
   • Subdirecció General d'Inspecció del Joc
   • Subdirecció General de Gestió i Relacions Institucionals
 • Seu (contactes):