Pestañas

Últimes notícies
Aquí podeu trobar les últimes notícies. Per veure altres notícies pot utilitzar el cercador de actualitat
 • 04/05/2017
  Consejo Asesor de Juego Responsable (CAJR)

  Nota resumen sobre la reunión del Consejo Asesor de Juego responsable celebrada el 27 de marzo de 2017.

  Temas relacionados: Institucional, Juego responsable, Nacional
 • 19/04/2017
  Seminario “Apuestas e integridad en el deporte”

  En el marco del programa PRECRIMBET y bajo la iniciativa del Institut de Relations Internationales et Startégiques – (The French Institute for International and Strategic Affairs) – IRIS, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha colaborado en el Seminario “Apuestas e integridad en el deporte. Retos y perspectivas” celebrado durante la mañana del día 19 de abril de 2017. En el mismo, además de las organizaciones anteriormente mencionadas, han participado el Consejo Superior de Deportes (CSD), representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de La Liga de Fútbol Profesional, así como Operadores de Apuestas y distintas Organizaciones Deportivas.

  El programa PRECRIMBET, financiado por la Comisión Europea y en el que también participan la Universidad de Liverpool, la Universidad de Hamburgo y la autoridad danesa de apuestas, tiene como fin realizar un análisis de los riesgos asociados a las apuestas, asistir a las autoridades nacionales en la protección de la integridad de las apuestas y ayudar a definir las relaciones entre sector público y sector privado que son necesarias para alcanzar el objetivo de protección.

  Temas relacionados: Institucional
 • 06/04/2017
  IV Cumbre Iberoamericana del Juego

  Los días 5 y 6 de abril se ha celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, la IV Cumbre Iberoamericana del Juego, a la que ha asistido parte del equipo directivo de la DGOJ, como muestra de su compromiso con el impulso coordinado del desarrollo del juego online en la región, y representantes de los reguladores de juego del país anfitrión además de Bolivia, Brasil, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y República Dominicana.

  Temas relacionados: Institucional, Internacional
 • 29/03/2017
  Consejo de Políticas de Juego

  Grupos de Trabajo Regulatorio, Técnico y de Registros del Consejo de Políticas de Juego 29 de marzo de 2017

  Temas relacionados: Institucional, Nacional
 • 08/02/2017
  informe trimestral

  Se publica el 4º informe trimestral sobre la evolución del mercado de juego online, correspondiente al periodo: Octubre – Diciembre  2016

  Temas relacionados: Estudios, Mercado del juego
 • 06/02/2017
  Guillermo Olagüe Sánchez - Subdirector General de Regulación

  Se ha nombrado Subdirector General de Regulación del Juego a D. Guillermo Olagüe Sánchez.

   

  Temas relacionados: DGOJ

Pages

Coneixeu-nos

La Direcció General d'Ordenació del Joc és l'òrgan del Ministeri d'Hisenda que, sota la dependència de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, exerceix les funcions de regulació, autorització, supervisió, control i, si escau, sanció de les activitats de joc d'àmbit estatal.

 • Funcions:
 1. L’autorització de les activitats ocasionals de joc d’àmbit estatal, així com de qualsevol aspecte de les modalitats i tipus de joc subjectes a títol habilitant que requereixi una autorització específica.
 2. La proposta i l’anàlisi de l’impacte de la normativa relativa a l’activitat de joc d’àmbit estatal.
 3. La inspecció de les activitats de joc d’àmbit estatal i dels sistemes tècnics que s’hi utilitzen, així com la proposta d’iniciació d’expedients sancionadors derivats d’aquesta inspecció.
 4. La tramitació dels procediments de sol·licitud de títols habilitants per a l’exercici d’activitats de joc d’àmbit estatal.
 5. La tramitació dels procediments administratius sancionadors en matèria de joc en relació amb els punts de venda de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA.
 6. Les relacions institucionals amb altres òrgans o organismes de l’Administració General de l’Estat, comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia, corporacions locals, organismes internacionals i qualsevol altra institució pública, espanyola o estrangera, amb funcions reguladores en matèria de joc.
 7. Les relacions institucionals amb qualssevol entitats públiques o privades en relació amb la dimensió social o econòmica del joc.
 8. La gestió i liquidació de les taxes derivades de la gestió administrativa del joc i la gestió economicofinancera de les garanties vinculades a les llicències generals de joc.
 9. La gestió de recursos humans i materials, així com la gestió del pressupost de l’òrgan directiu.
 10. Informar, amb caràcter preceptiu, l’autorització de les activitats de loteria subjectes a reserva.
 11. La tramitació d’expedients administratius sancionadors iniciats per infraccions previstes en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.
 12. La persecució del joc il·legal no autoritzat, tant si es realitza en l’àmbit de l’Estat espanyol, com si es realitza des de fora d’Espanya i es dirigeix al territori espanyol.
 13. El requeriment d’informació a entitats, operadors de joc, proveïdors de serveis d’aquests i participants en els jocs.
 14. El requeriment a qualsevol proveïdor de serveis de pagament, entitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual, serveis de la societat de la informació o de comunicacions electròniques, i serveis o canals de difusió de publicitat i promoció de jocs, del cessament dels serveis que estiguessin prestant.
 15. L’establiment dels requisits tècnics i funcionals dels jocs i l’homologació dels sistemes tècnics de jocs.
 16. La promoció i supervisió de mecanismes de relació entre els participants i els operadors de joc i de protecció dels interessos dels participants, inclosa la tramitació de les reclamacions que poguessin ser presentades pels participants contra els operadors.
 17. La promoció i realització d’estudis i treballs de recerca en matèria de joc, així com sobre la seva incidència o impacte en la societat.
 18. La supervisió dels mecanismes i sistemes d’ordenació de l’activitat publicitària en matèria de joc d’àmbit estatal.
 19. Gestionar els registres del sector del joc d’àmbit estatal.
 20. La col·laboració amb les autoritats competents en la prevenció i control del frau i la defensa de la integritat en les activitats de joc, i amb altres reguladors de l’espai econòmic europeu en la persecució del joc il·legal.
 21. El desenvolupament d’accions preventives dirigides a la sensibilització, la informació i la difusió de bones pràctiques del joc i del joc responsable, mitjançant campanyes de publicitat, l’actuació en mitjans i xarxes de comunicació i la col·laboració amb altres administracions públiques o organismes de caràcter públic o privat.
 • Estructura (organigrama)
  • Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ)
   • Subdirecció General de Regulació del Joc
   • Subdirecció General d'Inspecció del Joc
   • Subdirecció General de Gestió i Relacions Institucionals
 • Seu (contactes):