Pestañas

Últimes notícies
Aquí podeu trobar les últimes notícies. Per veure altres notícies pot utilitzar el cercador de actualitat
 • 08/11/2019
  DGOJ

  Los representantes de los Reguladores de Juego de Austria, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido se reunieron en Lisboa durante los diías 6 y 7 de noviembre. 

  Temas relacionados: Internacional
 • 05/11/2019
  GREF

  El pasado día 30 de octubre tuvo lugar en la Haya, la reunión del grupo de trabajo de juego responsable del Gambling Regulators European Forum (GREF) en la sede de la Autoridad Holandesa del Juego.

  Temas relacionados: Internacional, Juego responsable
 • 10/10/2019

  La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y la Agencia Tributaria (AEAT) han procedido a renovar sus mecanismos de colaboración a través de la firma de un nuevo convenio de cooperación. De esa forma, sobre la base del convenio suscrito en 2014, se refuerza el flujo de información entre ambas instituciones, regulando el sistema estable y periódico de intercambio de datos que contribuya a que ambas cumplan adecuadamente sus funciones.

  Temas relacionados: Convenios, Institucional
 • 01/10/2019
  XX-Congreso-Fejar

  Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre se celebró en el auditorio de la Fundación Barrié, A Coruña, el XX Congreso de FEJAR "Nuestro reto: Prevenir + Concienciar". En el acto de inauguración participó el Director General de Ordenación del Juego, Juan Espinosa, junto con representantes de la organización (D. Francisco Luis Gil, como presidente de Agalure, y D. Máximo Enrique Gutiérrez, como Presidente de FEJAR), así como autoridades locales (Dña. Yoya Neira Fernández, Segunda Teniente Alcalde y Responsable de Igualdad, Bienestar Social y Participación de A Coruña, y D. Jesús Vázquez Almuiña, Conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia) y una representación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre las Drogas a cargo de D. Luis F. Montero, Subdirector General de Gestión.

  Temas relacionados: Juego responsable
 • 26/09/2019
  Betting on Sports 2019

  Durante los días 17, 18 y 19 de septiembre, se celebró Londres el evento “Betting on Sports 2019”, un ciclo de conferencias dirigidas al mundo del deporte y de las apuestas en donde se trataron, entre otras materias, cuestiones referidas a medios de pago, mercados europeos y americanos, afiliados o juego responsable.

 • 19/09/2019
  Escola Salut Publica Llatzeret Menorca

  Durante los días 16 y 17 de Septiembre, en el ámbito de las actividades de la Escuela de Salud Pública de Menorca, se celebró el encuentro “El juego, ¿un problema de salud pública?” Al citado encuentro estaban convocados profesionales de salud pública, especialmente aquellos pertenecienes al ámbito de las adicciones, así como profesionales del ámbito de la educación, el entorno laboral o la comunicación, así como representantes del sector del juego.

Pages

Coneixeu-nos

La Direcció General d'Ordenació del Joc és l'òrgan del Ministeri d'Hisenda que, sota la dependència de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, exerceix les funcions de regulació, autorització, supervisió, control i, si escau, sanció de les activitats de joc d'àmbit estatal.

 • Funcions:
 1. L’autorització de les activitats ocasionals de joc d’àmbit estatal, així com de qualsevol aspecte de les modalitats i tipus de joc subjectes a títol habilitant que requereixi una autorització específica.
 2. La proposta i l’anàlisi de l’impacte de la normativa relativa a l’activitat de joc d’àmbit estatal.
 3. La inspecció de les activitats de joc d’àmbit estatal i dels sistemes tècnics que s’hi utilitzen, així com la proposta d’iniciació d’expedients sancionadors derivats d’aquesta inspecció.
 4. La tramitació dels procediments de sol·licitud de títols habilitants per a l’exercici d’activitats de joc d’àmbit estatal.
 5. La tramitació dels procediments administratius sancionadors en matèria de joc en relació amb els punts de venda de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA.
 6. Les relacions institucionals amb altres òrgans o organismes de l’Administració General de l’Estat, comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia, corporacions locals, organismes internacionals i qualsevol altra institució pública, espanyola o estrangera, amb funcions reguladores en matèria de joc.
 7. Les relacions institucionals amb qualssevol entitats públiques o privades en relació amb la dimensió social o econòmica del joc.
 8. La gestió i liquidació de les taxes derivades de la gestió administrativa del joc i la gestió economicofinancera de les garanties vinculades a les llicències generals de joc.
 9. La gestió de recursos humans i materials, així com la gestió del pressupost de l’òrgan directiu.
 10. Informar, amb caràcter preceptiu, l’autorització de les activitats de loteria subjectes a reserva.
 11. La tramitació d’expedients administratius sancionadors iniciats per infraccions previstes en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.
 12. La persecució del joc il·legal no autoritzat, tant si es realitza en l’àmbit de l’Estat espanyol, com si es realitza des de fora d’Espanya i es dirigeix al territori espanyol.
 13. El requeriment d’informació a entitats, operadors de joc, proveïdors de serveis d’aquests i participants en els jocs.
 14. El requeriment a qualsevol proveïdor de serveis de pagament, entitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual, serveis de la societat de la informació o de comunicacions electròniques, i serveis o canals de difusió de publicitat i promoció de jocs, del cessament dels serveis que estiguessin prestant.
 15. L’establiment dels requisits tècnics i funcionals dels jocs i l’homologació dels sistemes tècnics de jocs.
 16. La promoció i supervisió de mecanismes de relació entre els participants i els operadors de joc i de protecció dels interessos dels participants, inclosa la tramitació de les reclamacions que poguessin ser presentades pels participants contra els operadors.
 17. La promoció i realització d’estudis i treballs de recerca en matèria de joc, així com sobre la seva incidència o impacte en la societat.
 18. La supervisió dels mecanismes i sistemes d’ordenació de l’activitat publicitària en matèria de joc d’àmbit estatal.
 19. Gestionar els registres del sector del joc d’àmbit estatal.
 20. La col·laboració amb les autoritats competents en la prevenció i control del frau i la defensa de la integritat en les activitats de joc, i amb altres reguladors de l’espai econòmic europeu en la persecució del joc il·legal.
 21. El desenvolupament d’accions preventives dirigides a la sensibilització, la informació i la difusió de bones pràctiques del joc i del joc responsable, mitjançant campanyes de publicitat, l’actuació en mitjans i xarxes de comunicació i la col·laboració amb altres administracions públiques o organismes de caràcter públic o privat.
 • Estructura (organigrama)
  • Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ)
   • Subdirecció General de Regulació del Joc
   • Subdirecció General d'Inspecció del Joc
   • Subdirecció General de Gestió i Relacions Institucionals
 • Seu (contactes):